Ինչ կմնար մարդկությունից, տեր աստված, թե չունենար ուսուցիչներ, դպրոցներ: Ահա ինչու ամբողջ հոգով և սրտանց ուսուցիչներ, խոնարհվում ենք ձեր առջև